Vi mener

Møder i Dansk Miljøteknologi - forår 2022

Møder i Dansk Miljøteknologi - forår 2022

Vi har en række spændende DMT-arrangementer på tegnebrættet i løbet af 2022. Få overblikket over det foreløbige program her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Der ligger en tikkende bombe under vandforsyningen

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Der ligger en tikkende bombe under vandforsyningen

Hvis ikke der rettes op på den mislykkede pesticidstrategi, risikerer danskerne helt at miste tilliden til drikkevandet. Læs artiklen her.

Møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering 2022

Møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering 2022

2022 byder på en række spændende møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Se den fulde oversigt over mødeaktiviteter her.

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT opfordrer til, at ny klimatilpasningsvejledning indeholder klare anvisninger. Læs høringssvaret her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Kommuner og regioner har nøglen til den grønne omstilling

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Kommuner og regioner har nøglen til den grønne omstilling

DMT har tre konkrete forslag til de kommende kommunal- og regionspolitikere, der vil bane vejen for grønnere kommuner og regioner.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Landbrugsaftalen leverer for lidt

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Landbrugsaftalen leverer for lidt

Vi skal have større ambitioner om at bruge de effektive teknologier, når de er klar, samtidig med at vi udvikler de næste. Læs artiklen her.

Brev fra ministeriet: Klimatilpasningsplanen trækker ud

Brev fra ministeriet: Klimatilpasningsplanen trækker ud

DMT har modtaget en opdateret status på arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan fra Miljøministeriet. Læs brevet her.

Gode takter i den færdigt forhandlede aftale om ’Grønnere byer’

Gode takter i den færdigt forhandlede aftale om ’Grønnere byer’

DMT har under forhandlingerne løbende været inddraget, og vi er positivt stemt overfor udfaldet af aftalen. Læs hele aftalen her.

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg. Læs høringssvaret her.

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Presset for at få en aftale om landbrugets klimaindsats er stort, og øjensynligt er fødevareministeren nu ved at miste tålmodigheden. Det er vi også, for det haster.