Vi mener

DMT´s høringssvar til ny regulering til begrænsning af metantab fra biogasanlæg

Dansk Miljøteknologi hilser de nye regler velkommen, men vi efterspørger en innovativ regulering med inddragelse af totalmålinger

DMT høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027

DMT høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027

DMT har afgivet høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027. Udkastet viser gode takter, men glimrer ved fraværet af N-kvoter. Læs høringssvaret her.

Referat af DMT's generalforsamling 2022

Som medlem af Dansk Miljøteknologi kan du nu læse referatet af DMT's generalforsamling, som blev afholdt d. 20. juni 2022.

Møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Den 26. august afholdes møde i partnerskabet for bæredygtig bioraffinering. Temaet for mødet er optimal udnyttelse af skovens ressourcer

Hovedbudskaber fra DMT's medlemsvirksomheder til sommermødet 2022

Hovedbudskaber fra DMT's medlemsvirksomheder til sommermødet 2022

Vores medlemsvirksomheder havde meget på hjerte til vores sommermøde i juni. De vigtigste budskaber er blevet videreformidlet til MEP'erne Pernille Weiss (C) og Niels Fuglsang, Klima- Energi- og Forsyningsordfører Anne Paulin (S) samt miljøordfører Mette… Læs mere

Tak for deltagelsen på årets sommermøde i Dansk Miljøteknologi

Tak for deltagelsen på årets sommermøde i Dansk Miljøteknologi

VI KAN MERE END VI TROR og vi skal spille hinanden gode – det var temaet på årets sommermøde i Dansk Miljøteknologi.

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologi mener, at der skal skrues kraftigt op for indsatserne og tempoet i denne tredje planperiode, da Danmark stadig er langt fra målet om at opnå god tilstand i vandmiljøet

Sommermøde i Dansk Miljøteknologi den 20. juni 2022

Temaet for sommermødet er: Vi kan mere end vi tror - Hvordan klog regulering og stærk dansk miljøteknologi skaber fremdrift i den grønne omstilling.

DMT sender åbent brev til Dan Jørgensen med opfordring ift. arbejdet med vandsektorloven

DMT sender åbent brev til Dan Jørgensen med opfordring ift. arbejdet med vandsektorloven

DMT opfordrer i et åbent brev Dan Jørgensen til personligt at gå ind i arbejdet med vandsektorloven, for at sikre fremdrift i processen. Læs brevet her.

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT mener, at den økonomiske regulering af vand- og spildevandsselskaber skal understøtte innovation og teknologiudvikling. Læs høringssvaret her.