Vandpolitisk Netværk 2022

Vandpolitisk Netværk 2022

Tre spændende møder er i pipelinen for Vandpolitisk Netværk 2022. Se det foreløbige program her.


VANDPOLITISK NETVÆRK 2022


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


Møde 1: CO2-afgiftens betydning for vandsektoren

Dato: 20. april, kl. 12-15.15

Mødested: Renseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København

Facilitator: Kirsten Brosbøl, bestyrelsesformand, Dansk Miljøteknologi

Hvilken betydning vil den kommende CO2-afgift have for vandsektoren? Det spørgsmål dykker vi ned i på dagens møde, hvor vi tager et nærmere kig på den første delrapportering af anbefalingerne til udformningen af en CO2-afgift, som ekspertgruppen for en grøn skattereform fremlagde i februar. Hvilken rolle vil CO2-afgiften spille for vandsektoren? Hvordan skal afgiften konkret implementeres? Og kan CO2-afgiften blive et værktøj i arbejdet med sektorkoblingerne mellem klima og vand?

Oplæg v/ Susanne Juhl, medlem af ekspertgruppen for grøn skattereform, bestyrelsesformand i BIOFOS A/S og HOFOR A/S, John Buur Christiansen, adm. direktør, BIOFOS A/S, Jens Brandt Bering, Senior Vice Presidient, NIRAS

Paneldebat v/ bl.a. Mona Juul (K), klima- og miljøordfører (afbud) & Anne Paulin (S), klima-, energi og forsyningsordfører (afbud)

   

 


Møde 2: Vandplaner og virkemidler – er vi på rette vej, og hvem skal betale?

Dato: 3. juni, kl. 9.30-13

Mødested: Hillerød Forsyning

Vandområdeplanerne for 3. vandplanperiode er sendt i et halvt års høring indtil juni 2022. Planerne er afgørende for, at Danmark når målene i Vandrammedirektivet om god økologisk og kemisk tilstand i vores vandmiljø senest i 2027. På dagens møde diskuterer vi, hvordan vi sikrer implementering af vandplanerne, og hvem der skal betale for det. Har vi de rette virkemidler, hvem skal gøre hvad, og hvordan skal det finansieres, så vi sikrer den største effekt af midlerne og tiltagene?

Vi hører bud fra eksperter i vandplaner og tager diskussionen med en lokalpolitiker ift. kommunens, forsyningens og lokale aktørers rolle og med folketingspolitikere ift. de nationale rammer.

Oplæg v/ Miljøministeriets departement, kontoret for Vand og Klimatilpasning, Peter Underlin, direktør på Vandområdet og Ressourceområdet, Hillerød Forsyning, Tue Tortzen (Ø), byrådsmedlem i Hillerød Kommune og formand for Hillerød Forsynings bestyrelse

 


Møde 3: Drikkevand – hvordan sikrer vi en sammenhængende strategi?

Dato: 5. december, kl. 13-16

Mødested: Skanderborg Forsyning

Hvordan får vi en sammenhængende strategi for håndtering af udfordringerne for Danmarks drikkevand? Dette spørgsmål dykker vi ned i på dagens møde. Vi vil bl.a. drøfte udfordringerne på området samt potentialerne ved en sammenhængende vandressourceplan og brug af alternative vandtyper, herunder genbrug af vand. Vi ser også på koblingen mellem nationale tiltag og EU’s direktiver på området.

Oplæg v/ Per Grønvald, CEO, Skanderborg Forsyning

Yderligere oplægsholdere offentliggøres snarest.


Pris for deltagelse i 3 møder = 6.000 kr.

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Helle Bach Rungø, Dansk Miljøteknologi, e-mail: hbr@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 61 76 73 67