Arkiv

Dansk Miljøteknologi: Overvågningen af svovlemissioner til søs skal ikke nedlægges

Dansk Miljøteknologi: Overvågningen af svovlemissioner til søs skal ikke nedlægges

Ved årsskiftet udløber statens bevilling til overvågningen af svovlemissioner fra skibe som vores medlem explicit har stået for de seneste fire år.

Dansk Miljøteknologi inviterer til miljø- og klimapolitisk topmøde den 2. februar 2023

Dansk Miljøteknologi inviterer til miljø- og klimapolitisk topmøde den 2. februar 2023

Vi sætter den nye regering og branchens miljøteknologiske frontløbere stævne til en debat om fremtiden. Reserver allerede nu dagen.

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revideret direktiv for byspildevand. Det er et ambitiøst forslag med et tiltrængt fokus på ressourcer, energi, og miljøfarlige stoffer men Danmark skal arbejde for, at… Læs mere

Mange gode takter i forslag til nyt Byspildevandsdirektiv - men hvor blev klimaet af?

Mange gode takter i forslag til nyt Byspildevandsdirektiv - men hvor blev klimaet af?

EU-Kommissionens udkast til revideret Byspildevandsdirektiv blev offentliggjort den 26. oktober. Flere nye elementer i direktivet peger i den rigtige retning bl.a. et fjerde rensetrin og udvidet producentansvar samt energieffektivisering. Men målet for reduktion af klimagasser… Læs mere

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Presset for at få en aftale om landbrugets klimaindsats er stort, og øjensynligt er fødevareministeren nu ved at miste tålmodigheden. Det er vi også, for det haster.

DMT med kraftig opfordring til uddannelses- og forskningsministeren

DMT med kraftig opfordring til uddannelses- og forskningsministeren

Ministeren skal prioritere MUDP under de forestående politiske drøftelser om fordeling af forskningsreserven. Vores medlemmer bidrager i stor stil til den grønne omstilling, og så er gode rammer for forskning og innovation helt afgørende.

DMT kommentar til ny klimarapport

DMT kommentar til ny klimarapport

Den nye hovedrapport fra FN's Klimapanel viser de dystre udsigter for vores klima. Rapporten slår fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte, viser alvoren af forandringerne helt ned på regionalt niveau og kan bruges til at se,… Læs mere

Nyt vandsamarbejde lanceret på Vandets dag

Nyt vandsamarbejde lanceret på Vandets dag

På Vandets Dag den 22. marts 2021 blev Water Valley Denmark præsenteret.

Dansk miljøteknologis position på afgift på drivhusgasser og klimamålet

Dansk miljøteknologis position på afgift på drivhusgasser og klimamålet

DMT støtter Klimarådets anbefaling om en CO2-afgift. Klimateknologier er helt centrale for reduktionsmålene og findes allerede på markedet.

Input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT har sendt input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet til partiernes klimaordførere. Læs mere om anbefalingerne her.